In anul școlar 2023-2024 elevi, absolvenții promoției august 2023 și cadrele didactice ale Școlii ”Sfântul Iosif” vor avea posibilitatea să participe la stagii de pregătire practică, respectiv activități de perfecționare profesională.

Aceste activități reprezintă burse de studiu și de perfecționare profesională, finanțate prin Programul Erasmus+, proiectul  aprobat cu nr. 2023-1-RO01-KA121-VET-000120772.

Proiectul este aprobat pe baza Acreditării Erasmus+, pe care Școala ”Sf Iosif” o deține.

Felicitări echipei de proiect și succes viitorilor participanți!