Proiectul european 2018-1-RO01-KA116-047729.

Scoala Postliceala Teologico – Sanitara “Sfantul Iosif” din Craiova, in calitate de organizatie de trimitere, propune in cadrul programului Erasmus+,  proiectul de mobilitate cu titlul: «Nursing aplicat de viitoarele asistente medicale in Chirurgia moderna», avand ca partener extern :  organizatia Azienda  Sanitaria Regionale del Molise , Via Ugo Petrella, 1, 86100 Campobasso, Italia si ca partener intermediar organizatia :  Submeet – incontrarsi per crescere,  Via Giovanni Gronchi, 50 – 66050 San Salvo (Chieti), Italia.

Conducerea scolii  a selectat partenerul extern si domeniul de desfasurare al proiectului  tinand cont de cerintele  Strategiei  de internationalizare a Scolii „Sfantul Iosif” care prevad  dezvoltarea  mobilitatilor  VET in tarile  europene, in domeniul  Chirurgie si Nursing in Ghirurgie.

Proiectul consta in pregatirea grupului tinta – saisprezece  elevi ai Scolii “Sfantul Iosif”, calificarea Asistent medical generalist, anii  II si III de studiu –  pentru o noua abordare a ingrijirii pacientilor cu afectiuni chirurgicale  și  isi propune creșterea calității competențelor, cunoștințelor și abilităților în ceea ce privește aplicarea noilor tehnici de îngrijire in specializarea Chirurgie ni Nursing in Chirurgie.

Dezvoltand si aplicand acest proiect, conducerea Scolii „Sfantul Iosif” isi propune atingerea tintei strategice referitoare la  asigurarea calitatii educatiei si  dezvoltarea  parteneriatelor cu institutiile medicale din Italia.

Pentru aceasta, conducerea școlii, a incheiat un parteneriat cu Azienda Sanitaria Regionale del Molise , Campobasso, Italy, avand ca partener intermediar organizatia  Submeet – incontrarsi per crescere,  San Salvo (Chieti), Italy,  in vederea desfasurarii unui spagiu practic pentru saisprezece elevi in Sectia de Chirurgie a Spitalului Antonio Cardarelli din Campobasso Italia, timp de patru saptamani, un flux, in perioada 18 martie – 12 aprilie 2019.

Derularea mobilitatii  are ca scop satisfacerea  nevoii  de internationalizare mentionata in analiza SWOT  a Planului  de Actiune al Scolii Postliceale Teologoco-Sanitare „ Sfantul Iosif”,  document elaborat pentru perioada 2015-2020 si revizuit in octombrie 2017,

Conducerea scolii considera  ca prin derularea proiectului propus va crește calitatea procesului instructiv educativ , in general, si cunoasterea de catre elevi a celor mai moderne tehnici de ingrijire in domeniul Chirurgiei si a Nursingului in Chirurgie, precum si a comunicarii in  limba italiana, aculturii, traditiilor si obiceiurilor poporului italian.

Activitatile prevazute in proiect vor duce la  diminuarea neajunsurilor consemnate la  punctul  slab din analiza SWOT cu privire la adaptarea cerintelor la  nou,  solicitate elevilor în cadrul stagiilor de pregatire practica din spitale. De asemenea, ofera oportunitatea cresterii  cerintelor de asistenti medicali pregatiti la standarde de calitate,  pentru piata muncii europene si imbunatatirii nivelului  lingvistic in utilizarea  limbii  italiene.

Implementarea proiectului este in concordanta cu obiectivul general al Strategiei de internationalizare, care se refera la imbunătățirea și modernizarea sistemului de educatie si formare a viitorilor asistenti medicali, capabili sa se integreze si sa faca fata cerintelor pietei muncii interne si internationale.

 

 

A N U N Ț

Vă aducem la cunoștință că proiectul 2018-1-RO01-KA116-047729, cu titlul “Nursing aplicat de viitorii asistenți medicali în Chirugia modernă ” a fost APROBAT spre finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 VET.

Proiectul cuprinde: un stagiu de pregătire practică

Grup țintă: 16 elevi ai Școlii Postliceale Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif “ din Craiova, anii de studii II și III, anul școlar 2018-2019.

Locul de stagiu : Clinica de Ortopedie și Traumatologie a Spitalului “Antonio Cardarelli” din Campobasso, ITALIA.

Perioada stagiului : 18 martie 2019 – 12 aprilie 2019.

Partenerul extern: Azienda Sanitaria Regionale del Molise, Italia;

Asociatia “Submeet-incontrarsi per crescere”, Italia.

Elevii interesați să participe la proiect, sunt invitați să depună un dosar de candidatură și să participe la selecție.

Dosarul de candidatură la selecție trebuie să cuprindă :

 • Adeverință eliberată de școală, cu anul precedent încheiat și media acestuia
 • Adeverință medicală, eliberată de medical de familie, cu mențiunea “clinic sănătos”
 • Recomandarea dirigintelui din care face parte elevul
 • Chestionar preliminar
 • Cerere tip
 • CV-ul ( format European)
 • Copia actului de identitate

Depunerea dosarelor se va face, la secretariatul școlii, în perioada

1 octombrie 2018 – 04 decembrie 2018, între orele 10,00 – 16,00.

Selecția va avea loc în data de 05 decembrie 2018, ora 13,00, la sediul școlii.

Criteriile de selecție :

 • Susținerea unei probe practice referitoare la o tehnică de nursing
 • Susținerea unei probe scrise (tip grilă) referitoare la o tehnică de nursing
 • Susținerea unei probe scrise (tip grilă) despre Italia (geografie, orașe, personalități).

Tematica la proba scrisă și practică la Nursing :

Modulul 27 : Chirurgie generală și Nursing în Chirurgie generală

Modulul 32 : Ortopedie, Traumatologie și Nursing specific

Modulul 51 : Conduită în Urgențe Medico-Chirurgicale

Tematica la proba scrisă de cultură general :

Noțiuni generale despre cultura și tradițiile Italiei

Bibliografie :

 1. Propuneri de subiecte pentru proba scrisă, Calificare: Asistent medical generalist, Ediție II Revizuită, Adăugată, 2018
 2. Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenții medicali, ghid de Nursing, autor Lucreția Titircă, Ed.Viața medicală românească.
 3. Ghid de Nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale, autor Lucreția Titircă, Ed. Viața medicală românească
 4. Proceduri de Nursing, autor Asociația de Nursing, Ex Ponto
 5. Îngrijiri special acordate pacienților de către asistenții medicali, autor Lucreția Titircă, Ed. Viața medicală românească
 6. Ghid complet ITALIA, ed. Aquila

Materialele se găsesc în biblioteca școlii.

Admiterea se va face în ordinea descrescătoare a mediei obținute.