Proiect European Erasmus+ 2017

Sumarul Raportului Final al Proiectului 2017-1-RO01-KA116-035862.

Sc oala Postliceala Teologico – Sanitara “Sfantul Iosif” din Craiova, in calitate de organizatie de trimitere, a propus in cadrul programului Erasmus+, proiectul de mobilitate cu titlul: «Nursing aplicat in recuperarea neurologica», avand ca partener extern Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.-LKH Graz Sud-Est, Sectiile de Recuperare Neurologica si de Medicina Interna.

Partenerul extern si domeniul de desfasurare ale proiectului au fost stabilite pe baza prevederilor din Strategia de internationalizare a scolii.

Proiectul a constat in pregatirea grupului tinta – zece elevi ai Scolii “Sfantul Iosif”, calificarea Asistent medical generalist, anii II si III de studiu – pentru o noua abordare a ingrijirii pacientilor cu afectiuni neurologice si gastroenterologice si a realizat cresterea calitatii competentelor, cunostintelor si abilitatilor in ceea ce priveste aplicarea noilor tehnici de ingrijire.

Prin proiect, scoala a atins tinta strategica referitoare la asigurarea calitatii educatiei si aprofundarea parteneriatelor cu institutiile medicale din strainatate.

Conducerea Scolii “Sfantul Iosif”, a convenit, cu conducerea Spitalului Steiermarkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.(KAGes), din Graz, Austria, desfasurarea unui stagiu practic pentru zece elevi, timp de patru saptamani, un flux, in perioada 23.10.2018-19.11.2018.

Derularea mobilitatii a satisfacut nevoile de internationalizare din analiza SWOT cuprinsa in Planul de Actiune al Scolii “Sfantul Iosif”, referitoare la cresterea calitatii procesului instructiv educativ si cunoasterea de catre elevi a celor mai moderne tehnici de ingrijire in domeniul Recuperare Neurologica si Gastroenterologica, a limbii germane si a culturii austriece.

Activitatile prevazute in proiect au diminuat neajunsurile cu privire la adaptarea la nou a elevilor în cadrul stagiilor de pregatire practica din spitale si a oferit oportunitatea cresterii cerintelor de asistenti medicali pregatiti la standarde de calitate, pentru piata muncii europene si imbunatatirii nivelului lingvistic in utilizarea limbii germane.

Activitatile desfasurate de conducerea scolii pentru atingerea obiectivului general al strategiei, au avut ca rezultat obtinerea Cartei Erasmus+ de Mobilitate VET.

Derularea proiectului a fost in concordanta cu obiectivul general al Strategiei de internationalizare, care se refera la imbunatatirea i modernizarea sistemului de educatie si formare a viitorilor asistenti medicali, capabili sa se integreze si sa faca fata cerintelor pietei muncii interne si internationale.

Proiectul a raspuns pozitiv indeplinirii si a obiectivelor specifice din Strategia de internationalizare a scolii.

Primul obiectiv specific, referitor la sprijinirea elevilor scolii in dobandirea de rezultate ale invatarii (cunostinte, aptitudini si competente), la nivel european, a fost indeplinit prin: cresterea nivelului competentelor, cunostintelor si aptitudinilor cheie ale elevilor, in domeniul medical prin aplicarea noilor concepte de ingrijire a pacientilor in Sectia de Recuperare Neurologica si in Sectia de Gastroenterologie a Spitalului din Graz.

Activitatile desfasurate, in acest sens, au constat in : obtinerea finantarii unui proiect de mobilitate elevi; intensificarea pregatirii elevilor cu scopul imbunatatirii rezultatelor profesionale, lingvistice si culturale; a rezultatelor la examenul de absolvire a scolii si facilitarea integrarii pe piata muncii.

Al doilea obiectiv specific, referitor la consolidarea competentelor lingvistice ale grupului tinta si promovarea multiculturalismului, a fost indeplinit prin desfasurarea programului de pregatire lingvistica din scoala si prin integrarea participantilor in colectivul nou de munca, format din persoane vorbitoare de limba germana si apartinand culturii austriece.

Al treilea obiectiv specific, referitor la consolidarea tranzitiei intre formarea profesionala si ocuparea unui loc pe piata muncii europene, a fost indeplinit prin activitatile si experientele europene ale participantilor care au consolidat competentele, cunostintele si abilitatile profesionale si lingvistice, dobandite in scoala.

Beneficiile participarii grupului tinta la actualul proiect european si la sistemul de ingrijire medicala aplicat intr-o tara europeana au determinat cresterea numarului de posesori ai Documentului de Mobilitate Europass si de viitori absolventi integrati pe piata muncii europene.

Beneficiile derularii proiectului se vor reflecta in activitatea scolii pe termen lung si vor fi difuzate pe scara larga.

Activitatile desfasurate inainte, in timpul si dupa mobilitate, au generat un impact important asupra participantilor, organizatiilor partenere si a altor grupuri tinta.

Rezultatele proiectului contribuie la diversificarea ofertei scolare si la cresterea prestigiului scolii in plan local, national si european.

Report Form

 

Cei 10 participanti la stagiul practic, insotiti de un cadru didactic, au plecat spre Graz, Austria, urmand ca in perioada 23.10.2018 – 19.11.2018, sa urmeze pregatirea practica in Spitalul din Graz, sectiile Medicina interna / Gastroenterologie si Neurologie.

Proiectul se deruleaza in cadrul Programului Erasmus+, mobilitate elevi, VET, exercitiul 2017 si este finantat cu fonduri nerambursabile de la Comunitatea Europeana.

 

 

Manifestarea culturala « Ziua  germanilor din Craiova » a avut loc in data de 06.10.2018   

Au participat 60 persoane, membrii ai Forumului Democrat al Germanilor din Craiova si invitati,  printre care reprezentanti ai Bisericii Romano –Catolice din Craiova si  ai Scolii Postliceale Teologico-Sanitare « Sfantul Iosif » din Craiova .

Actiunea culturala a inceput prin  prezentarea  de catre presedinta Forumului German a  semnificatiei  zilei de 3 octombrie, Ziua Unitatii Germaniei,  caderea zidului Berlinului si ziua libertatii pentru germanii din  tara reunificata. Din aceste motive si etnicii  germani din Craiova  s-au intrunit astazi, ca alaturi de germanii de pretutindeni sa participe la acest eveniment. Au fost impartite  pliante cu denumirea evenimentului in limba germana. Au fost  prezentate articole din ziarul ADZ in legatura cu sarbatorirea Zilei Germaniei  la alte forumuri din tara. Au fost rostite  cuvintde lauda cu privire la  activitatea si la buna intelegere cu etnicii germani. Din pacate Forumul German din Craiova a pierdut in acest an patru membrii si , in amintirea lor, s-a tinut un moment de reculegere.

In calitate de  membru simpatizant  al Forumului Democrat al Germanilor din Craiova, doamna Wojcicki Monica a facut o scurta prezentare a Proiectului cu nr 2017-1-RO01-KA116-035862, derulat de Scoala Sfantul Iosif prin Programul Erasmus+ , ce se va desfasura in perioada: 23.10.2018 – 19.11.2018 si care consta intr-un stagiu de pregatire practica pentru 10 elevi din anii II si III la Spitalul din Graz, Austria. Doamna Danet Adelheit a accentuat seriozitatea cu care este pregatit acest proiect si importanta comunicarii in limba germana de catre participanti.

Datorita faptului ca proiectul prezentat a starnit interes in randul membrilor forumului Democrat al Germanilor din Craiova, doamna Wojcicki Monica, a prezentat si proiectul cu nr. 2018-1-RO01-KA116-047729, care consta intr-un stagiu de pregatire practica pentru 16 elevi ai Scolii Sfantul Iosif intr-un spital din Campobasso, Italia, in perioada 18.03.2019 – 12.04.2019. Doamna Danet Adelheit a precizat ca finantarea celor doua proiecte este facuta exclusiv din grantul nerambursabil oferit de  Comunitatea Europena.

A fost prezentat  un program artistic  in limba germana sustinut de catre patru eleve  de la Colegiul National  Elena Cuza din Craiova.

In continuare, doamna Danet adelehei a facut o prezentare de carte „ Fascinatia deltei Dunarii”, autor . Dl. Dr. Klaus Fabritius, presedintele Forumului Regional, Regiunea  Extracarpatica.  Cateva exemplare de carte au fost distribuite celor prezenti, fiind admirata indelung si fiind apreciata munca depusa de autor pentru realizarea materialului  deosebit din carte.Un exemplar a fost oferit Bibliotecii Scolii Sanitare Sfantul Iosif.

A fost organizat un bufet la care s-a servit un meniu tarditional german , s-a ascultat muzica germana si a fost  multa voie buna.

 

ANUNT :

REZULTATELE  Concursului de Selectie pentru Proiectul European derulat in cadrul Programului Erasmus+, nr.2017-1-RO01-KA116-035862, sustinut in data de 05.12.2017, la Scoala Postliceala Teologico-Sanitara Sfantul Iosif Craiova.

LISTA ADMISI :

BALASIN ALINA LORENA; TANASIE OVIDIU COSTINEL; POPESCU IONELA RAMONA; DOBRE MARIANA MADALINA; CAMARASU FLORIANA MADALINA; ALECU STEFAN LUCIAN; BUZATU MARIA RAMONA; GRIGORIE ROBERT ALEXANDRU; GAISEANU RAMONA DANIELA; FIRICEL CLAUDIA.

LISTA REZERVE:

MEDELETE ALEXANDRA; SANDA (VEKONY) CAMELIA LORENA; TUTA RAMONA MIHAELA; COANCA ILEANA DIANA.

LISTA RESPINSI  (prin neprezentare la concurs) :

RADEV IRINA GEORGIANA; DISAGA MADALINA CORINA; EZARU DORINA ILEANA.

 

 

 

 

 

 

A N U N T

Vă aducem la cunoștință că  proiectul 2017-1-RO01-KA116-035862, cu titlul “Nursing aplicat în recuperarea neurologică ” a fost APROBAT spre finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 VET.

Proiectul cuprinde:  un stagiu de pregătire practică

Grup țintă: 10 elevi ai Școlii Postliceale Teologico-Sanitară Sfântul Iosif din Craiova

Locul de stagiu : Clinica de Neurologie a Spitalului din Graz, Austria.

Perioada stagiului : martie – aprilie 2018.

Partenerul extern: Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft

Elevii interesați să participe la proiect, sunt invitați să depună un dosar de candidatură și să participe la selecție.

Dosarul de candidatură la selecție trebuie să cuprindă :

 • Cerere tip
 • CV-ul ( format European)
 • Copia actului de identitate

Depunerea dosarelor se va face la secretariatul școlii în perioada              1 noiembrie 2017 – 04 decembrie 2017,  între orele 12,00 – 16,00.

Selecția va avea loc în data de 05  decembrie 2017, ora 10,00, la sediul școlii.

Criteriile de selecție :

 • Proba practica constand in prezentarea unei tehnici de nursing
 • Probă privind cunoștințele de limba germană la nivel conversațional , interviu oral și chestionar scris
 • Probă privind cultura generală despre Austria (geografie, orașe, personalități), chestionar scris.

Bibliografie :

1. Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenții medicali, ghid de Nursing, autor Lucreția Titircă, Ed.Viața medicală românească.

 1. Germana fără profesor , autor Corina Dragomir, curs practic, Editura Steaua Nordului 2005
 2. Deutsch im Alltag, capitolele 1 – 8, autor Christiane Lemcke, Editura Langenscheidt 2010
 3. DVD-urile : Reise – Ősterreich, Stadtereisen Wien-Ősterreich
 4. Das goldene Buch von Graz, autor B.Purkarthofer, 2003
 5. Wien Kaiserliche Stadt, editura Bauer, 2003

Materialele  se gasesc in Biblioteca scolii.

Admiterea se va face în ordinea descrescătoare a mediei obținute.

 

 

In cadrul Programului Erasmus+, Scoala Sfantul Iosif detine CARTA VET si a obtinut finantare pentru proiectul cu titlul : ” Nursing aplicat in recuperarea neurologica” .

Nr. proiect : 2017 – 1 – RO01- KA116-035862, grant acordat 28090 euro.

Proiectul se adreseaza elevilor scolii si consta intr-un stagiu de pregatire practica, timp de patru saptamani, la Spitalul de Neurologie din Graz, Austria. Perioada : martie – aprilie 2018.