In cadrul Proiectului “Facilitarea tranzitiei de la educatie la munca prin furnizarea de programe de invatare pentru elevii din domeniul sanitar”, cod proiect 132079, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,

– 25 de elevi din anul II de studiu, efectueaza stagiul practic in cadrul Policlinicilor Vita Plus din Craiova

– 2 eleve din anul III de studiu, efectueaza stagiul clinic in cadrul Policlinicii Medisof din Craiova

Elevii din anul II care nu sunt cuprinsi in Proiectul POCU, efectueaza stagiul practic conform programului afisat pe Classroom.