HOTĂRÂREA   C.A. nr.18/29.04.2021

Pe baza

  • Ședinței Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif, din 29.04.2021

  • Deciziei nr.12/07.12.2020, privind constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif și stabilirea responsabilităților ce revin membrilor C.A.

  • Ordinului 5545/10.09.2020, privind aprobarea Metodologiei cadru pentru desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Ordinul ME nr.3515/23.03.2021 și MS nr.393/23.03.2021, privind modificarea și completarea Ordinului Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății nr.3235/93/2021,pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

  • A incidenței înregistrată în data de 29.04.2021, cu valoarea de 1,5 la nivelul Municipiului Craiova

            Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif din Craiova, dispune :

            Art.1. În perioada 5 – 7 mai 2021, activitățile școlare din unitatea de învățământ se vor desfășura în Scenariul 2.

           Scenariul 2:

-participa cu prezenta fizica in scoala elevii anului III de studiu, teorie (orarul va fi anuntat pe classroom marti 4 mai 2021)

-participa in sistem on-line elevii din anii I si II de studii (anul I : teorie , anul II invatamant clinic)