Procedura Examen de absolvire, august 2020

Elaborată: În cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, aprobată în Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare ”Sfântul Iosif” din Craiova, din 20 iulie 2020

Aprobată :  Prof.ec. Wojcicki Monica, director

Scopul procedurii:

Organizarea și desfășurarea  Examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților Școlii ”Sfântul Iosif”, sesiunea august 2020

Obiectul procedurii:

Această procedură se aplică în zilele de 10, 12, 17 și 18 august 2020

Responsabilități:

Responsabili cu aplicarea procedurii sunt președintele și secretarul comisiei de examen

Continutul procedurii:

1)  Examenul de absolvire  se va susține în zilele de 10, 12, 17 și 18 august 2020, la sediul Școlii ”Sfântul Iosif” , str.Calea Unirii, nr.86, Craiova.

2)   A fost propusă spre aprobare de către I.S.J. Dolj,  componența comisiei de examen ca fiind formată din : președinte, vicepreședinte, secretar și doi membrii examinatori.

3)  În zilele de 10 și 12 august 2020, membrii comisiei de examen se vor prezenta la școală, la ora  9,00.

Membrii comisiei vor aplica procedura de echivalare a probelor practică și scrisă, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul de ministru 5005/2014, cu modificările și completările prin Ordinul 4494/10.06.2020.

4)    În zilele de 17 și 18 august 2020, proba de susținere a proiectului va începe la ora 8,00. Comisia de examen va întocmi planificarea orară și o va face publică până miercuri, 12 august 2020, ora 16,00.

Proba se va desfășura, on line, astfel:

  • absolvenții vor fi sunați, de către un membru examinator, pe telefonul mobil-aplicația WhatsApp, conform planificării, și vor prezenta sumarul lucrării depusă la școală.

  • în situația în care unii absolvenți nu au acces la internet, aceștia vor fi primiți, câte unul, în curtea școlii, conform programării, și  se vor conecta la rețeaua WiFi a școlii.

Comisia de examen va fi în școală și va evalua prezentarea lucrării fiecărui absolvent, acordând note și calificative.

În situația în care unii absolvenți nu au telefoane mobile, tablete, laptopuri și nu pot susține proba on line, se vor prezenta la școală și vor susține  lucrarea de proiect în sala de clasă.

În situația în care, unii absolvenți, nu vor putea susține proiectul în ziua de 17 august din motive medicale sau tehnice, aceștia vor fi reprogramați pentru ziua de 18 august.

În situația în care unii absolvenți nu vor putea susține proiectul nici în ziua de 18 august, dar au depus dosarul de înscriere și au trimis lucrarea în format PDF la secretariatul școlii, sunt considerați prezenți și apreciați cu nota 7 (șapte).

5)  În fiecare dimineață din zilele de examen președintele comisiei se va asigura că există la intrarea în școală covor îmbibat cu soluție de clor; soluție dezinfectantă pentru mâini; clențele ușilor interioare și exterioare sunt spălate cu soluție de clor; sălile de clase, băncile,  culoarele, birourile sunt igienizate și aerisite corespunzător; toaletele sunt igienizate și dezinfectate cu soluții specifice, având hârtie igienică, săpun lichid, apă caldă, prosoape de hârtie, soluție dezinfectantă.

6)   La intrarea în curtea școlii, un angajat, va îndruma persoanele către intrarea în școală, cu indicația respectării traseului și a distanțării sociale.

Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe partea dreaptă a curții, cât mai aproape de gardul care delimitează proprietatea și cât mai departe de clădire.

7)    Intrarea în școală se va face pe ușa destinată cadrelor didactice, semnalizată corespunzător, câte o persoană la distanță de 2 m fiecare.

8)   La intrarea în școală, președintele sau secretarul comisiei de examen  se va asigura că toate persoanele:

  • vor călca pe covorul îmbibat cu soluție dezinfectantă cu clor

  • vor purta obligatoriu mască de protecție

  • le va fi măsurată temperatura (nu trebuie să depășească 37,3º C)

  • se vor dezinfecta pe mâini cu soluția dezinfectantă pusă la dispoziție

9)   În situația în care o persoană prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, președintele comisiei nu-i va permite accesul în școală, cu recomandarea verbală de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament.

10)  Dacă persoana care prezintă suspiciunea de stare precară de sănătate este membru în comisia de examen, președintele comisiei va lua legatura cu inspectorul de specialitate din cadrul I.S.J. Dolj, semnalând situația și căutând soluții pentru înlocuirea acestuia.

11)  Toate persoanele care vor avea acces în școală, vor fi supravegheate de către președintele sau secretarul comisiei de examen,  de la accesul în școală până în sala de examen în care sunt repartizate și apoi până la ieșire, recomandându-le respectarea traseului și a distanțării sociale.

12)  Toate persoanele care intră în sălile de examen, vor încălța, în holul principal, o pereche de botoși, pusă la dispoziție de școală,  peste încălțămintea personală.

13)   În zilele de examen, în toate spațiile în care se vor desfășura activități vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS CoV2.

14)  Absolvenții, membrii comisiei de examen și personalul nedidactic, vor purta mască de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun.

15)  Pentru persoanele care declară că nu suportă  masca de protecție din motive medicale, școala va pune la dispoziție viziere pe care, persoanele respective să le utilizeze pe toată perioada șederii în incinta școlii.

16) Accesul oricărei persoane în cancelarie, birou/bibliotecă este interzis, activitățile se vor desfășura de pe hol, prin ferestrele birourilor.

17) În sala de examen, pentru echivalarea probelor practică și scris, membrii examinatori vor fi așezați la distanță de 2m pe locuri semnalizate.

În sală, vor mai avea acces președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei, având grijă să respecte distanțarea socială recomandată.

Timpul de lucru este prevăzut cu pauze de 30 min la 2 ore de lucru.

În timpul pauzelor, sălile de clasă vor fi aerisite și suprafețele spălate cu soluții dezinfectante.

18) În sălile de examen, pentru susținerea proiectului:

  • membrii examinatori vor fi așezați la catedră, asigurându-se ditanța de 2m între cele două persoane

  • președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei vor avea acces doar pe locurile rezervate, semnalizate corespunzător

  • președintele comisiei de examen, poate recomanda membrilor comisiei, accesul pe rând în sala de examen, astfel încât numărul persoanelor din sală să nu fie mai mare de 5 persoane

  • în sala de examen se va permite accesul a maxim 2 absolvenți, așezați în bănci la distanță minimă de 2 m

19)   Timpul acordat fiecărui absolvent pentru susținerea lucrării de proiect este de 15 minute, atât on line, cât și fizic.

20)  Orarul probei susținerii proiectului pentru fiecare comisie este structurat astfel:

            17 august 2020 :

34 elevi x 15 min = 510 min = 8,5 ore

Programul orar va fi :

  8,00 – 12,00,   16 elevi

12,00 – 12,30 pauză

12,30 – 17,00,  18 elevi

            18 august 2020 :

12 elevi x 15 min = 180 min = 3 ore

Programul orar va fi :

  8,00 – 11,00 ,  12 elevi

21) Ieșirea din școală se va face pe ușa destinată elevilor, semnalizată corespunzător, câte o persoană la distanță de 2 m fiecare.

22) Colectarea măștilor, a vizierelor purtate și a botoșilor utilizați, se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate la ieșirea din școală.

23) La ieșirea din curtea școlii, un angajat, va îndruma persoanele către poartă, cu indicația respectării traseului și a distanțării sociale.

Parcursul prin curtea școlii până la ieșire se va realiza pe partea dreaptă a curții.

24) În pauze, membrii comisiei de examinare vor putea servi cafea, ceai, apă, într-un loc amenajat într-o sală de clasă alăturată, cu respectarea numărului maxim de 5 persoane în același timp.

25) În timpul examenului, nu vor avea acces în clădire alte persoane în afara celor autorizate. Programul școlii cu publicul va fi întrerupt.

Monitorizare:

De monitorizarea procedurii se va ocupa președintele și secretarul comisiei de examen.