ŞCOALA POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ „SFÂNTUL IOSIF”

ACREDITATĂ de Ministerul Educației Naționale în anul 2008

Situată în str. Calea Unirii, nr.86, Craiova, Tel.fax: 0251-411227, 0756-078543, e-mail: sanitarasfiosif@gmail.com, www.sf-iosif.ro, FACEBOOK

Școlarizează elevii pentru profesia de : ASISTENT MEDICAL GENERALIST

• Este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

• Experiența și seriozitatea în învățământ sunt garantate de cei 30 de ani de funcționare neîntreruptă.

• Deține Acreditarea Erasmus pentru Mobilități Erasmus+ în domeniul ”Formare profesionala (VET)”

• Dispune de patrimoniu propriu. Are bază materială nouă (săli de clasă, de demonstrații practice, laborator de anatomie, laborator de informatică.

• Spațiul de învățământ este situat aproape de centrul orașului, cu acces la mijloacele de transport în comun

• Cursurile teoretice și stagiile de pregătire practică sunt coordonate de cadre didactice de specialitate – medici, asistenți medicali, profesori cu experiență în învățământ.

• Biblioteca pune la dispoziția elevilor și a cadrelor didactice manuale de specialitate, publicații, suporturi de curs.

Școala oferă elevilor săi:

• Cursuri teoretice în școală și on line, pe platforma Google Classroom

• Aplicații practice în sălile de demonstrații ale școlii și stagii de instruire în unități medicale din Craiova și județul Dolj

• Burse școlare prin Programul Erasmus+, finanțate de Comunitatea Europeană, constând în stagii de pregătire practică în spitale din Austria și Italia;

• Curs extracurricular de Limba Germană;

• Certificate de Competențe profesionale, recunoscute în Europa.

• Sprijin în angajare în țările Uniunii Europene

• Sprijin și consultanță pentru cetățenii străini care doresc să urmeze cursurile școlii

Taxa de școlarizare : 2500 lei / anul școlar 2021-2022 . Se poate plăti integral sau în 3-8 rate.

Sunt disponibile 90 locuri, acestea vor fi ocupate în ordinea cronologică a depunerii dosarelor.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII :

• cerere de înscriere,

• cartea de identitate, original+copie xerox simplă

• certificat de căsătorie, pentru fetele căsătorite, original+copie xerox simplă

• certificat de naștere, original+copie xerox simplă

• diploma de Bacalaureat, (dacă există) original+copie xerox simplă

• foaia matricolă a claselor de liceu IX – XII, XIII original+copie xerox simplă

• adeverința medicală, eliberată de către medicul de familie al candidatului, cu specificația “clinic sănătos”

• 2 fotografii tip buletin, color

• taxa de înscriere : 150 lei

Cetățenii străini vor prezenta:

– documentele de identidate valabile,

– documentele de absolvire a liceului, recunoscute de Ministerul Educației din București

– certificat/atestat de competențe lingvistice de nivel C1 pentru limba română, eliberat de instituțiile de învățământ superior acreditate în România

– adeverința medicală, fotografiile și taxa de înscriere