ROMÂNIA, JUDEŢUL DOLJ
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL DOLJ, COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRÂRE A  n r . 4 7 di n 02. 1 1.202 0
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 856/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie
2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului educaţiei şi
cercetării şi ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare:
– măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă nr. 49 din 13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă
şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– măsurile stabilite prin Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Dolj nr. 34 din 14.10.2020, nr. 35 din 16.10.2020, nr. 36 din
19.10.2020, nr. 38 din 21.10.2020, nr. 39 din 23.10.2020, nr. 40 din 25.10.2020,
nr. 42 din 27.10.2020, nr. 44 din 29.10.2020 şi nr. 46 din 31.10.2020;
– situaţia privind incidenţa cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2
în ultimele 14 zile în localităţile din judeţul Dolj, actualizată la data de
31.10.2020 (Anexa 1), respectiv la data de 01.11.2020 (Anexa 2), prezentate
de Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi anexate la prezenta hotărâre;
…………………………………………………………………………………………
(3) Pentru toate unităţile de învăţământ preuniversitar din localităţile
CRAIOVA şi CARCEA rămâne în vigoare măsura instituită potrivit
Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului
Dolj nr. 36 din 19.10.2020, de suspendare temporară a activităţilor
didactice care presupun prezenţa faţă în faţă din unităţile de
învăţământ, cursurile urmând a se desfăşură on-line (scenariul 3).
Măsura se aplică pentru 7 zile, începând cu data de 03.11.2020, ora
00.00, până la data de 09.11.2020, ora 24.00, urmând a fi reevaluate
săptămânal, în funcţie de evoluţia epidemiologică.
………………………………………………………………………………….
PREŞEDINTELE
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DOLJ
PREFECTUL JUDEŢULUI DOLJ