D E C I Z I A  Nr. 31 din 10 martie 2020, cu privire la programul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare „Sfântul Iosif” din Craiova, în perioada 11 – 22 martie 2020.
Conform  prevederilor art.1 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, nr.6 / 9.03.2020  și ale Adresei Ministerului Educației si Cercetării- Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, nr.79/10.03.2020,  prof.ec.Wojcicki Monica, reprezentant legal al instituției de învățământ,
D E C I D E :
  1. Suspendarea cursurilor, începând cu data de 11 martie 2020 până în data de 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, în funcție de evoluția situației.
  2. Pentru perioada suspendării cursurilor, cadrele didactice pot menține legătura cu elevii prin orice mijloace tehnice de comunicare.
  3. Conducerea Școlii „Sfântul Iosif” va reprograma activitățile extrașcolare, ce urmau a fi organizate cu ocazia Zilei Școlii (19 martie 2020- Ziua Porților Deschise).
  4. Consiliul de Administrație al Școlii „Sfântul Iosif” se va reuni în prima zi de la reluarea cursurilor și va decide modalitatea de recuperare a procesului educațional din perioada suspendării cursurilor.
  5. Respectarea Structurii anului școlar 2019-2020, conform căreia învățământul clinic pentru elevii anului I de studii, în semestrul al II lea, începe în data de 15.06.2020, iar pentru elevii anilor II și III de studiu, începe în data de 25.05.2020.
  6. Amânarea stagiilor de practică pentru elevii participanți la Proiectul 2019-1-RO01-KA116-061837, în cadrul Programului Erasmus+, pentru datele convenite cu partenerul extern, respectiv : 23.05.2020 – 20.06.2020 și 22.08.2020 – 19.09.2020, cu aprobarea Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale București și în funcție de evoluția situației din România și Italia.
  7. Programul de lucru al personalului de conducere și administrativ, în perioada 11-13 martie, va fi : 9,00 – 14,00,  iar în perioada 16 – 20 martie 2020, personalul  nu va avea program. Acest program se poate modifica în funcție de măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.
  8. Cadrele didactice, nu se vor prezenta la școală, dar vor ține legătura cu elevii conform prevederilor art.2 din prezenta Decizie.
  9. Drepturile salariale nu vor fi afectate de măsurile dispuse privitor la suspendarea activității Școlii „Sfântul Iosif”.
  10. În perioada suspendării activității școlii, personalul angajat, cadrele didactice și elevii vor urmări și vor îndeplini cu strictețe recomandările Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și a tuturor organelor competente în vederea limitării răspândirii virusului COVID 19.
Prof.ec.Wojcicki Monica,  Președinte Consiliu de Administrație