În cadrul Programului Erasmus+ Exercițiul 2020, proiectul cu titlul : “Metode moderne de îngrijire a pacienților în sistemele medicale europene”, nr.2020-1-RO01-KA116-078240, este finanțată mobilitatea a 10 elevi/absolvenți ai școlii nostre.

Proiectul constă în:

– efectuarea de către 10 elevi / absolvenți promoția august 2021 a unui stagiu de pregătire practică într-o instituție medicală din Italia.

Partenerul extern este : Istituti Clinici Zucchi S.p.A, Via Zucchi 24, 20090 Monza (MB), ITALIA

Grupul țintă este format din 10 elevi în anii II si III de studiu, anul școlar 2021-2022 sau absolvenți promoția august 2021.

Perioada stagiului : 04 octombrie 2021 – 29 octombrie 2021, la care se adaugă zilele de transport Craiova –Monza si retur.

Elevii/absolvenții interesați să participe la proiect, vor depune un dosar de candidatură care  cuprinde :

 • Cerere tip

 • Adeverință eliberată de școală, cu anul de studiu/absolvirii

 • Dovada vaccinării anti Covid 19

 • Dovada de la medicul de familie cu vaccinul anti Hepatita B si anti Tetanos

 • Chestionar preliminar

 • Copia actului de identitate

 • Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Depunerea cererilor se va face, la secretariatul școlii,  în perioada, în 02 august  – 10 septembrie 2021,  între orele 10,00 – 16,00.

Selecția participanților va avea loc în data de 14  septembrie 2021, ora 13,00, la sediul școlii. 

Criteriile de selecție :

 • Elevi anii II si III de studiu / absolvenți promoția 2021

 • Adeverința de vaccinare anti Covid 19

 • Dovada de la medicul de familie cu vaccinul anti Hepatita B și anti Tetanos

Probele de selectie a participantilor:

 • mediile de absolvire a anului precedent/a școlii

 • în situații de egalitate se va susține o probă orală de Limba Italiană

Tematica la proba de Limba italiană:

 • dialog liber pe teme generale : formule de salut, prezentare personală și profesională, mijloacele de transport, în magazin, în farmacie

 • dialog de specialitate : Corpul uman. Anatomie și fiziologie; Activitatea asistentei medicale

 • conversație pe teme culturale : puncte culturale, turistice si geografice ale Italiei, in special zona Lombardia

    Bibliografie :

 • Otilia Borcia , Italiana intensivă, Editura Niculescu, 2000

 • Dana Grasso, Limba italiană pentru medici și asistente, Editura Polirom, 2005

 • Adriana Lăzărescu , Ghid de conversație Român – Italian, Editura Niculescu, 2002

Materialele se găsesc în biblioteca școlii.

Admiterea se va face în ordinea descrescătoare a mediei obtinute.