Comunicat de presă

În data de 23.02.2021 au fost anunțate rezultatele selecției privind acreditarea ERASMUS a unităților de învățământ, acreditare ce deschide noi perspective de finanțare și colaborări internaționale pentru perioada 2021-2027.

Cele 25 acreditări obținute de instituțiile de învățământ/organizațiile din județul Dolj ne situează pe locul al II-lea la nivel național.

Unitățile de învățământ au obținut acreditări pentru următoarele categorii:

Categoria Formare Profesională : Liceul Tehnologic Special “Beethoven”, Școala Postliceală Teologico-Sanitara “Sfantul Iosif”, Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu”, Liceul Tehnologic ”Petre Baniță” Călărași, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Liceul ”Traian Vuia”, Liceul Energetic, Liceul Tehnologic “Stefan Odobleja”, Liceul Tehnologic ”Constantin Brancuși”, Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” Segarcea.

Categoria Educație Școlară: Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Colegiul Național ”Carol I”, Școala Gimnazială ”Gheorghe Bibescu”, Centrul Judetean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, Palatul Copiilor Craiova, Liceul ”Traian Vuia”, Școala Gimnazială Coțofenii din Dos, Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trișcu”, Liceul “Voltaire” Craiova, Școala Gimnazială Bucovăț.

Acredidarea Erasmus este un instrument pentru acele organizații care se ocupă de educația și formarea adulților, de învățământul profesional și tehnic (VET) și de educația școlară, disponibile pentru schimburi și cooperare la nivel transfrontalier. Acordarea acreditării Erasmus confirmă faptul că solicitantul a elaborat un plan de implementare a unor activități de mobilitate de înaltă calitate, în cadrul unui efortmai amplu de a-și dezvolta organizația.

Organizațiile acreditate Erasmus vor obține un acces simplificat la oportunitățile de finanțare din cadrul acțiunii-cheie 1 a viitorului program (2021-2027).

Programul Erasmus 2021-2027 va facilita participarea persoanelor care provin din medii defavorizate prin intermediul noilor formate, cum ar fi schimburile virtuale și mobilitățile de învățare pe termen scurt, precum și prin facilitarea accesului organizațiilor mai mici și de nivel local.

Noul program va crește numărul de beneficiari și va permite susținerea a până la 12 milioane de persoane în perioada 2021-2027, elevi, studenți, profesori, stagiari,formatori, lucrători de tineret, antrenori, precum și elevi aflați în formare profesională și personalul din învățămîntul pentru adulți.

Inspectoratul Școlar Județean Dolj felicită toți participanții la concursul de selecție și urează succes unităților de învățământ acreditate ERASMUS în implementarea viitoarelor proiecte europene.