Reprezentantul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif din Craiova a  semnat Acordul de parteneriat în proiectul cu finanțare europeană: ” Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru Școala ”Sfântul Iosif”, derularea acestui proiect înseamnă investiții în baza materială : mulaje corp uman, laptopuri, manechin uman, mobilier modern, multifuncțională, videoretroproiector, atlase și planșe anatomice, cărți de specialitate, caiete/ghiduri stagii practice, tablă magnetică, boxe portabile etc.

Mai presus de aceste investiții, sunt stagiile de practică pe care 185 de elevi din anii I,II și III de studiu le vor efectua în instituții medicale din Craiova și județul Dolj, de-a lungul a 2 ani școlari, începând cu 2020-2021.

Responsabili în proiect, din partea Școlii ”Sfântul Iosif”, sunt: dna.Wojcicki Monica, coordonator; dna.Andrei Minodora Laura, coordonator stagii practică și dna.Morcov Eliza, expert activitati suport.

Se vor alătura 6 cadre didactice ale școlii (asistente medicale) care vor avea rolul de tutori de practică.

Ne dorim să înceapă școala în condiții normale și să oferim elevilor noștri toate beneficiile acestui proiect.