La selecţia, propunerilor pentru Acreditare, formare profesională, în cadrul Programului Erasmus+, Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova, a obținut Acreditatea cu punctajul maxim 100 de puncte.

Școala este organizatie deținătoare de Carta VET

Documentul are numărul : 2020-1-RO01-KA120-VET-095326.

Lista cu Rezultatele selecţie Acreditare se află pe siteul Erasmusplus.ro