ANUNT SELECTIE nr.2020-1-RO01-KA116-078240

În cadrul Programului Erasmus+ Exercițiul 2020, proiectul cu titlul : “Metode moderne de îngrijire a pacienților în sistemele medicale europene”, nr.2020-1-RO01-KA116-078240, este finanțată mobilitatea a 10 elevi/absolvenți ai școlii nostre. Proiectul constă în:...

OFERTA SCOLARA 2021-2022

ŞCOALA POSTLICEALĂ TEOLOGICO-SANITARĂ „SFÂNTUL IOSIF” ACREDITATĂ de Ministerul Educației Naționale în anul 2008 Situată în str. Calea Unirii, nr.86, Craiova, Tel.fax: 0251-411227, 0756-078543, e-mail: sanitarasfiosif@gmail.com, www.sf-iosif.ro, FACEBOOK Școlarizează...

Program stagii practice anul II

In cadrul Proiectului “Facilitarea tranzitiei de la educatie la munca prin furnizarea de programe de invatare pentru elevii din domeniul sanitar”, cod proiect 132079, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, – 25 de elevi din anul II de...

Program scolar 5 -7

HOTĂRÂREA   C.A. nr.18/29.04.2021 Pe baza Ședinței Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif, din 29.04.2021 Deciziei nr.12/07.12.2020, privind constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare...

OFERTA SCOLARA 2021-2022

OFERTĂ ȘCOLARĂ , pentru profesia de : ASISTENT  MEDICAL  GENERALIST Școala oferă elevilor săi: Cursuri teoretice și aplicații practice în școală (bază materială nouă) sau on line (Platforma Classroom); Stagii de pregătire practică în unități medicale din Craiova și...

Metodologie Admitere 2021-2022

METODOLOGIA DE ADMITERE   ANUL ŞCOLAR 2021-2022  Aprobat în CA din 05.04.2021        CAPITOLUL I .     DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Prezenta metodologie a fost elaborată pa  baza documentelor legislative: Legea Educaţiei  Naţionale,  1/2011, art.44.alin.(8) : „Admiterea...