Despre noi

Școala Postliceală Teologico-Sanitară ” Sfântul Iosif”,

Conform   ORDINULUI

Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului

nr.5414 din 23.09.2008,

Școala “Sfântul Iosif”

este ACREDITATĂ și este Persoană Juridică de Drept Privat  și de Interes Public, Parte a Sistemului Național de Învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începand din anul școlar 2008-2009.

Școala are Dreptul de a Organiza Examene de Absolvire si poate Gestiona si Elibera Acte de Studii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

In perioada 8-9 iunie 2017, Școala a fost Evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în vedrea verificării respectării Standardelor care au stat la baza acreditării.

Toti indicatorii de performanță au primit calificativ de evaluare externă care atestă respectarea standardelor de acreditare, dintre aceștia , 13 indicatori au primit calificativ care atestă evoluția spre calitate a învatamantului pe care îl oferă școala.

ȘCOLARIZEAZĂ:

ASISTENȚI   MEDICALI  GENERALIȘTI

Elevii : Absolventi de liceu (cu sau fara Diploma de Bacalaureat).  Unii sunt proaspat absolventi de liceu, au vârste între 18- 24 ani, nu au un loc de muncă, s-au înscris și vor să parcurgă școala pentru a lucra ca asistenți medicali.

Altii sunt înscriși sau sunt absolvenți de intituții de învățământ superior, sunt de meserie juriști, profesori, ingineri IT, angajați în diverse alte activități, au vârste între 25  si 52 ani, au familie, copii și și-au propus o reorientare profesională sau, pur si simplu, cunoașterea tehnicilor de îngrijire a bolnavilor cu scopul ajutării membrilor familiei, rudelor sau cunoscuților.

Aspecte din activitatea școlii sunt postate pe pagina de FACEBOOK.

 Pagina de web si facebook a scolii este realizata de  Wojcicki Monica

Experienta in Medicina 19.06.2014
Cerere mare de personal medical 11.07.2016