Despre noi

Școala Postliceală Teologico-Sanitară ” Sfântul Iosif”
PREZENTARE

Şcoala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova este o unitate de învăţământ preuniversitar particular, cu nivel de învățământ postliceal, domeniul “sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, nivel de calificare 5, durata de școlarizare este de 3 ani, cursuri de zi.

Școala “Sfântul Iosif” este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, conform Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, nr.5414 din 23.09.2008, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.  Dispune de patrimoniu propriu.

         Experiența și seriozitatea  acestei școli  sunt garantate de cei 29 de ani de funcționare neîntreruptă, întreaga activitate  fiind coordonată și verificată periodic de reprezentanții Ministerului Educației Naționale, ai Inspectoratului  Școlar Județean Dolj și ai celorlalte instituții abilitate.

Misiunea  Școlii “Sfântul Iosif”  este de a forma specialişti competitivi în domeniul sănătății și integrarea acestora în sistemele medicale din ţară şi din străinătate.

Pentru îndeplinirea misiunii propuse, Școala “Sfântul Iosif”   colaborează, pe baza parteneriatelor încheiate, cu  unități medicale, cu școli, cu instituții de cultură, fundații și organizații din țară și din Europa; oferă elevilor un mediu de învăţare şi de instruire practică stimulativ, centrat pe nevoile, stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale, dezvoltându-le, dorinţa de a învăţa şi de a se perfecţiona.

Cursurile teoretice se desfășoară  în școală și sunt susținute de cadre didactice de specialitate: medici, asistenți medicali, profesori cu experiență în învățământ.

Stagiile de pregătire practică se desfășoară  în unitati medicale din Craiova, județul Dolj si din Europa, sunt coordonate de asistenți medicali și medici, angajați ai unitaților medicale și ai școlii.  Principalele unități medicale cu care Școala ”Sfântul Iosif” a avut și are colaborări sunt : Spitalul Clinic Județean de Urgență Nr.1 Craiova și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova.

Certificatele de Competențe profesionale pentru meseria de Asistent Medical Generalist, sunt  eliberate la sfârșitul celor trei ani de studiu, fiind  vizate de Insectoratul Școlar Județean Dolj și sunt recunoscute în țară și în stăinătate.

Absolvenții Școlii  “Sfântul Iosif”  sunt angajați în unități medicale din Craiova, din județul Dolj, din țară și, în proporție foarte mare, sunt angajați și apreciați  pe piața muncii europene.

Câteva date în timp:

În vara anului 1991, preotul Râtan Ionel, alături de un grup de medici și asistente medicale, au pus bazele unei şcoli cu profil medical, din dorinţa de a oferi cursanților o meserie nobilă şi de a  insufla tinerilor dorința de a ajuta Omul aflat în suferință.

 • În septembrie 1991, deschiderea oficială a şcolii, ca filiala a Şcolii Postliceale Sanitare “Sfântul Iosif” din Bucureşti.
 • În septembrie 1992, şcoala devine independentă şi trece sub patronajul Filialei Medicilor Catolici Craiova.
 • În august 1994 , prima promoţie, 36 de asistenţi medicali generalişti. Până  în prezent sunt aproximativ 1500  de absovenţi.
 • În anul 1999, şcoala obţine  AUTORIZAŢIA DE ÎNCREDERE din partea Ministerului Educaţiei Naţionale București.
 • În anul 2003, şcoala inițiază proiectele europene în cadrul programului Leonardo da Vinci, constând în stagii de pregătire practică în instituții medicale din Austria la Graz şi Viena și din Germania la München. Au fost aprobate şi derulate 10 proiecte, 60 de elevi au participat la astfel de acţiuni.
 • În anul 2008, şcoala obţine ACREDITAREA din partea Ministerului Educaţiei,Cercetării şi Tineretului București.
 • În august 2009, prima promoţie de absolvenți susţine examenul de absolvire organizat de Şcoala Postliceală “Sfântul Iosif”, drept câştigat în urma obţinerii acreditării.
 • În decembrie 2010, Agentia Natională pentru Programe Comunitare din Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – Leonardo da Vinci- conferă Școlii ” Sfântul Iosif” DIPLOMA DE EXCELENTA pentru calitatea proiectelor implementate.
 • În august 2013, cea de a 20 a promotie  de asistenți medicali generaliști care a pornit, în această nobilă meserie, de pe băncile Școlii ”Sfântul Iosif”.
 • În septembrie 2013,  Școala ”Sfântul Iosif” obtinepersonalitate juridică.
 • În septembrie 2014, s-au împlinit 20 ani de când primii absolvenți părăseau băncile școlii.
 • În anul școlar 2015-2016, Școala “Sfântul Iosif” aniversează 25 de ani de la înființare.
 • În anul 2015, Școala “Sfântul Iosif” inițiază proiecte în cadrul Programului Erasmus,
 • În anul 2016, Școala “Sfântul Iosif” obține CARTA ERASMUS+ de mobilitate VET.  Document de recunoaștere a capacității operaționale a instituției de a gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicată.
 • In iunie 2017, Școala “Sfântul Iosif” este evaluată de către experții evaluatori ai Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și obține calificative ale indicatorilor de calitate care să-i permită continuarea activității ca instituție de învățământ acreditată și care oferă servicii de calitate.
 • În fiecare an, în ziua de 19 martie, se sărbătorește Ziua porților deschise, ziua Școlii “Sfantul Iosif”.
 • În august 2020, are loc lansarea noului proiect european în care Școala ”Sfântul Iosif” este partener si care are ca obiect stagii de pregatire practica pentru elevi școlii, finanțate din fonduri euripene nerambursabile. POCU/633/6/14 cu titlul ”Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”

Școala “Sfantul Iosif”   își orientează activitatea respectând prioritățile strategiei naționale  de dezvoltare a învățământului prin: realizarea echității în educație; asigurarea educației de bază pentru toti cetățenii; formarea compețentelor cheie; fundamentarea  actului educațional pe baza nevoilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile și a asigurării coeziunii economice și sociale; deschiderea sistemului educational si de formare profesionala catre societate, catre mediul social, economic si cultural; asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale:invatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale; cresterea calitatii proceselor de predare-invatare, precum si a serviciilor educationale.

O preocupare aparte a conducerii școlii este aceea de a oferi elevilor experiențe profesionale de excepție, constând în stagii de pregătire practică în instituții medicale din Europa.

Partenerii internaționali cu care Școala ”Sfântul Iosif” a avut și are colaborări, concretizate în proiecte de mobilitate elevi și cadre didactice, sunt :

 • Schule für allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege am Landesktankenhaus-Universitatsklinikum din Graz, Austria, în anii 2003, 2004, 2005, 2008
 • Pflegeakademie der Barmherzigen Brüder Schule für allgemeine Gesundheits-und Krankenpflege an der Pflegeakademie der Barmzerzigen Bruder din Viena, Austria, în anii 2006, 2010
 • Schule für psihiatrische Gesundheits-und Krankenpflege des Landes Steiermark an der Landesnervenklinik ”Sigmund Freud” din Graz, Austria, în anii 2009, 2010,2013
 • Geriatrische Gesundheitszentrum des Stadt din Graz, Austria,  anul 2011
 • Universitätsklinikum din München, Germania, anul 2013
 • Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H., din Graz, Austria, anii 2016,2017
 • ASREM–Azienda Sanitaria Regionale del Molise,Molise,Campobasso e Associazione “Submeet – incontrarsi per crescere”, Abruzzo, San Salvo (CH), Spitalul „Antonio Cardarelli” din Campobasso, Italia,  anii 2018, 2019
 • Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt din Graz, Austria, anii 2019, 2020
 • ASREM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise , Molise, din Campobasso și Associazione “Submeet – incontrarsi per crescere”, Abruzzo, San Salvo (CH) (partner intermediar) Italia, anii 2019, 2020.
 • Policlinica Zucchi, din Monza, Iralia, anii 2019,2020
 • Policlinica San Donato din Monza, Italia, anii 2019,2020

Câteva exemple de proiecte derulate:

 • ”Aplicarea tehnicilor moderne de îngrijire și a prelucrării electronice a datelor în Ginecologie”, RO/2006/PL97138/E, grup țintă 5 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Viena.     Proiect Exemplu de bună practică
 • ”Calitate în Chirurgie, Tehnici de îngrijire pre- și postoperatorii”, LLP-LdV/IVT/2008/RO/031, grup țintă 5 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz. În acest exercițiu, școala a obținut Certificatul Instituțional.
 • ”Formare profesională în aplicarea tehnicilor de îngrijire a persoanelor cu nevoi speciale”, LLP-LdV/PLM/RO/2011/078, grup țintă 6 absolvenți, mobilitate 12 săptămâni, Spitalul din Graz
 • ”Orientare către Vest. Însușirea noilor teorii de îngrijire a bolnavilor”, RO/2004/PL93217/E, grup țintă 5 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz
 • ”Formare profesională după standarde europene pentru elevele Școlii Sanitare ”Sfântul Iosif”, RO/2003/PL91255/E, grup țintă 7 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz
 • «Formare profesională de calitate prin aplicarea noilor concepte terapeutice și de reabilitare în domeniul Neurologiei» ,2016-1-RO01-KA102-023187, grup țintă 8 elevi, mobilitate 4 săptămâni, Spitalul din Graz
 • ”Metode de îngrijire a pacienților aplicate în sistemele medicale europene”, 2020-1-RO01-KA116-078240, Programul  Erasmus+,  sunt  finanțate mobilități pentru  58 de elevi, repartizați în 5 fluxuri și 5 cadre didactice pentru experiență profesională.

Conducerea unitatii de invatamat este urmatoarea:

Consiliul de Administratie

Consilul de administratie este format din 7 membri.

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității:

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității este format din 5 membri si include si un reprezentant al elevilor.

Consiliul Profesoral

Consiliul Profesoral se v-a forma odata cu inceperea noului an scolar.

Baza Materiala
Școala Sanitară “Sfântul Iosif” funcționează într-o clădire, proprietate privată, pentru folosința căreia plătește lunar chirie.

Școala are în componență : 3 săli de clasă, 1 laborator de Anatomie/Biochimie; 1 Sală de demonstrații practice; 1 Laborator de informatică; 1 Cabinet medical/psihologic; 1 Bibliotecă; 1 Cancelarie profesori; 1 Birou secretariat; spațiu amenajat pentru arhivă; camera centralei.

Elevii învață într-un singur schimb și au la dispoziție mijloace materiale moderne, cadre didactice specializate și toate condițiile de studiu și activități practice.

Scoala are incheiate contracte cu agentii economici, care asigura utilitatile. Incalzirea se face cu centrala proprie.

Galerie foto baza materiala:
Sunt absolventi de liceu (cu sau fara Diploma de Bacalaureat).

Unii sunt proaspat absolventi de liceu, au vârste între 18- 24 ani, nu au un loc de muncă, s-au înscris și vor să parcurgă școala pentru a lucra ca asistenți medicali.

Altii sunt înscriși sau sunt absolvenți de intituții de învățământ superior, sunt de meserie juriști, profesori, ingineri IT, angajați în diverse alte activități, au vârste între 25 si 52 ani, au familie, copii și și-au propus o reorientare profesională sau, pur si simplu, cunoașterea tehnicilor de îngrijire a bolnavilor cu scopul ajutării membrilor familiei, rudelor sau cunoscuților.

Aspecte din activitatea școlii sunt postate pe pagina de FACEBOOK.

19 Martie – Ziua Scolii

Prof.ec. Wojcicki Monica, președinte CA
Experienta in Medicina 19.06.2014
Cerere mare de personal medical 11.07.2016

Date Contact

Locatie: Craiova, str.UNIRII, nr.86, 200345

Telefon: 0251 411 227 – 0756 078 543

Email:
sanitarasfiosif@gmail.com
wojcickimonica@yahoo.com

Program secretariat: Luni-Vineri: 9:00 – 17:00