Vă aducem la cunoștință că  proiectul 2022-1-RO01-KA121-VET-000062693, cu titlul “Îngrijiri terapeutice aplicate pacienților cu pluripatologie” a fost APROBAT spre finanțare prin programul Erasmus+, acțiunea KA1 VET.

Proiectul vă propune o mobilitate, constând într-un  stagiu de pregătire profesională într-o instituție medicală europeană.

Grup țintă:  a)  8 elevi, anii II și III de studiu, anul școlar 2022-2023 sau absolvenți din promoția 2022,  Perioada stagiului : 24 aprilie 2023 – 19 mai 2023

b) 4 cadre didactice/de conducere (Staff), Perioadele de activitate : 24 – 28 aprilie 2023 sau 15 – 19 mai 2023

Locul de activitate profesională : RSA SERVICE SOCIETA COOPERATIVA ONLUS, PADRU, ITALIA.

Cei interesați să participe la proiect, sunt invitați să depună  un dosar de candidatură și să participe la selecție.

Dosarul de candidatură la selecție trebuie să cuprindă :Cerere tip, Copia actului de identitate, Copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul), Adeverință eliberată de școală, cu anul de studiu/absolvire/de angajat al școlii

Depunerea dosarelor se va face, la secretariatul școlii,  în perioada:

10.01.2023 – 10.02.2023,  între orele 10,00 – 16,00.

Selecția va avea loc în data de 10  februarie 2023, ora 16,30, la sediul școlii.

Criteriile de selecție : Elevi ai Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif din Craiova, din anii II si III de studii, calificarea profesionala Asistent medical generalist; Absolvenți ai Școlii Postliceale Teologico-Sanitare Sfântul Iosif din Craiova, promoția 2022; Cadre didactice ale școlii

Probe de selectie a participantilor :Nu se vor susține probe de selectie

  • Pentru elevi : în situația unui număr de înscriși mai mare de 8, departajarea se va face prin media de absolvire a anului precedent, locurile fiind ocupate în ordinea descrescătoare a acestei medii

  • Pentru Staff : în situația unui număr mai mare de solicitări decât numărul de activitati job shadowing, se va aplica principiul: ”primul sosit, primul servit”

  • Candidații înscriși care nu au ocupat un loc pentru această mobilitate, vor fi declarați ”rezervă” și vor avea prioritate la următoarea mobilitate organizată de școală