PROCEDURĂ PROPRIE,  Nr. 01 / 11.09.2020

Elaborată : În cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, aprobată în Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Teologico-Sanitare ”Sfântul Iosif” din Craiova, din 11 septembrie 2020

Aprobată :  Prof.ec. Wojcicki Monica, director

Scopul procedurii

  • stabilirea accesului în școală a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, etc.

  • organizarea și desfășurarea activităților școlare și extracurriculare

  • modul în care se va realiza igienizarea / dezinfecția unității de învățământ

Obiectul procedurii

Această procedură se aplică:

  1. Accesului în școală

  2. Activităților derulate în cadrul programului școlar

  3. Activităților extrașcolare derulate în școală

  4. Modului în care se realizează igienizarea / dezinfecția unității de învățământ

Responsabilități:

 Responsabili cu aplicarea acestei proceduri sunt  directorul școlii și responsabilul CEAC.

Conținutul procedurii:

A. Accesul în școală

a) Accesul în curtea școlii se face prin activarea interfonului (tasta 1) cu deschidere din interiorul clădirii.

b) În situația că în curtea interioară sunt mai mult de 50 persoane, accesul este interzis, până la eliberarea curții.

c) Parcursul prin curtea școlii de la poartă până la intrarea în unitatea de învățământ se realizează pe partea dreaptă a curții, în sensul de mers, iar dinspre școală spre poartă, deplasarea se va face pe partea dreptă a curții, în sensul de mers.

d)Accesul în școală a tuturor persoanelor (elevi, personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic) se face pe intrarea principală, în ordinea sosirii în curte, respectându-se distanța de 1,5-2 m între persoane.

e) La intrarea în școală, toate persoanele (cadre didactice, didactic auxiliare, nedidactice, elevi și membrii familiilor acestora, absolvenți, candidați la înscrierea în anul școlar 2020-2021,etc):

– vor călca pe un covor cu soluție dezinfectantă

– vor purta obligatoriu mască de protecție

– le va fi măsurată temperatura (nu trebuie să depășească 37,3º C), de către un angajat al școlii

– se vor înregistra în registrul de intrare în clădire

– se vor dezinfecta pe mâini

– își vor spăla mâinile cu apă caldă și săpun la toaletă

– vor aplica soluții dezinfectante

– vor încălța botoși

f) În situația în care o persoană prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în școală, cu recomandarea verbală de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament.

g) În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARSCoV2.

h) Școala asigură botoși, săpun lichid, apă caldă, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, reîncărcate permanent.

B. Activități derulate în cadrul programului școlar

a) Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau apă și săpun.

b) Accesul elevilor în cancelarie, birou/bibliotecă este interzis, activitățile se vor desfășura prin ferestrele birourilor, semnalizate corespunzător.

c) Accesul cadrelor didactice în cancelarie, birou/bibliotecă este permis, pe rând câte o persoană.

d) În sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maxim 15 elevi, situați la cca.1-1,5 m distanță unul de altul, și vor purta mască atât elevii cât și cadrele didactice, pe tot parcursul desfășurării activităților din școală.

e) Activitățile școlare se vor realiza în două schimburi, iar între acestea va fi prevăzut un interval de 1 oră pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor

f) Programul orar este între 8 ,00 și 21,00, iar programul secretariatului este zilnic între 10,00 și 18,00.

g) În perioada desfășurării activităților școlare, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic.

h) Elevii care aleg să nu participe la cursuri din motive de siguranță medicală, vor anunța dirigintele clasei și vor recupera materia predată, în perioadele următoare.

i) Cadrele didactice vor supraveghea respectarea cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS CoV2, iar în situația că depistează cazuri suspecte de infecție, informează conducerea școlii, iar aceasta informează DSP Dolj.

C. Activitățile extracurriculare derulate în școală

a) Pentru activitățile extracurruculare se vor aplica aceleași reguli ca la activitățile școlare.

D. Modul în care se realizează igienizarea / dezinfecția unității de învățământ

a) În fiecare dimineață vor fi puse soluții dezinfectante pe covorul de la intrare, vor fi dezinfectate clențele tuturor ușilor.

b) Va fi verificată existența săpunului, apei calde, soluțiilor dezinfectante pentru mâini, botoșilor.

c) Coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă vor fi aerisite periodic, va fi dezinfectat mobilierul , în mod obligatoriu între schimburi.

d) Colectarea botoșilor utilizați, se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în școală.

Monitorizare: De monitorizarea aplicării procedurii se vor ocupa directorul școlii  și responsabilul CEAC din școală.