Conform Ordinului Ministrului Educatiei și Cercetării nr. 5972/2020 privind suspendarea activitților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 1047 din 9 noiernbrie 2020, se modifică după cum urmează:

Articolul I se modifică și are următorul cuprins: ,, Activitățile didactice care impun prezența fizică în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal a preșcolarilor și elevilor se suspendă pentru perioada 09.12.2020-23.12. 2020”.