Proiect Stagii medicale, POCU 633/6/14/132079

Conferința de lansare a proiectului

A avut loc luni,31 august 2020,  la Green House, începând cu ora 11:00. La acesta au fost prezenți membrii asociației Econyouth împreună cu elevii și profesorii școlii postliceale precum și reprezentanți ai centrelor medicale din Craiova.

Acest element de inovare socială își dovedește în primul rând actualitatea în contextul pandemiei și în aceleași timp și viabilitatea. Școala fiind o instituție de învățământ privată, schimbarea se va produce repede, cu alte cuvinte, nevoile sistemului sanitar sunt ascultate și puse în practică în acest parteneriat, declară Andreea Ciobanu – președintele Asociației Econyouth.

De-a lungul a doi ani școlari, 185 de elevi de la noi din școală vor fi participanți la stagii de pregătire de practică prin acest proiect. Vă veți înscrie și veți deveni participanți în urma unui concurs de selecție. Este pe bază de dosar de înscriere, primul sosit va fi și primul servit, declară directorul Școlii Postliceale Teologico-Sanitare ”Sfântul Iosif” din Craiova, dna. prof. Monica Wojcicki.

ACTIVITĂȚILE DIN CADRUL PROIECTULUI VOR FI URMĂTOARELE: 

 1. Activități de informare și conștientizare a importanței și semnificației programelor de învățare la locul de muncă și a abilităților practice deprinse, esențiale pentru un viitor absolvent de studii;

 2. Participarea în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piața muncii, prin care să își dezvolte o serie de competențe profesionale și personale;

 3. Consilierea și orientarea profesională a acestora pentru deprinderea de abilități personale relevante pentru piața muncii și oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii;

 4. Corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de elevi cu activitatea practică aferentă specializării de asistent medical generalist;

 5. Dezvoltarea personală și a spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul postliceal sanitar, prin simularea proceselor și a activităților care au loc în întreprinderi reale, inclusiv a relațiilor acestora cu alte entități (crearea și funcționarea a două firme de exercițiu) și prin activități de dezvoltare personală (ateliere, seminarii etc.);

 6. Crearea unui sistem de informare coordonată privind nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional, furnizarea de sesiuni de training specializate pentru elevi și părinți;

  OBIECTIVELE SPECIFICE: 

  1. Dezvoltarea competențelor medicale practice, aptitudinilor profesionale specifice și îmbunătățirea gradului de ocupare pe piața muncii pentru 185 de elevi înmatriculați într-o școală postliceală cu profil sanitar, din județul Dolj, prin accesul la programe de învățare la locul de muncă.

  2. Dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii și orientarea în carieră a 185 de elevi înmatriculați în sistemul national privat de învățământ.

  3. Creșterea gradului de ocupare pentru 40 de elevi înmatriculați într-o școală postliceală cu profil sanitar, din județul Dolj, prin organizarea și derularea de sesiuni de mentorat și mediere pe piața muncii, inclusiv job-cluburi, în vederea găsirii unui loc de muncă în domeniul asistenței medicale generale.

  4. Valorificarea cooperării între mediul privat și unitatea de învățământ postliceal, în vederea dezvoltării de programe de învățare la locul de muncă pentru elevii de la specializarea Asistent medical generalist.

  5. Identificarea nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii, în vederea corelării activităților de instruire a elevilor, în acord cu cerințele pieței muncii, prin crearea unui sistem de informare coordonată la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.

  6. Dezvoltarea personală și a spiritului antreprenorial ale elevilor din învățământul postliceal sanitar, prin participarea la activități suport la programele de învățare la locul de muncă.

  Date de contact:

  Beneficiar:
  Asociația Econyouth
  Adresă: Piața Gării, bloc 3-4, etaj 1, Craiova, Dolj
  Mail: office@econyouth.ro

  Partener:
  Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”
  Adresă: Calea Unirii nr. 86, Craiova, Dolj
  Mail: sanitarasfiosif@gmail.com

  https://youtu.be/D96-7JrZ5dk

25.08.2020    Lansarea proiectului 
 „Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”
ID PROIECT: POCU 633/6/14/132079
Asociația Econyouth, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif”, anunță demararea implementării proiectului „Facilitarea tranziției de la educație la muncă prin furnizarea de programe de învățare pentru elevii din domeniul sanitar”.
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea tranziției de la studiu la viață activă pentru 185 de elevi înmatriculați la Școala Postliceală Teologico-Sanitară “Sfântul Iosif” din Craiova,ca urmare a accesului la programe integrate de învățare la locul de muncă.
Elevii vor beneficia de activități de informare și conștientizare a importanței și semnificației programelor de învățare la locul de muncă și a abilităților practice deprinse, esențiale pentru un viitor absolvent de studii și vor participa în acest sistem de practică organizată, ca un prim contact cu piața muncii, prin care să își dezvolte o serie de compețente profesionale și personale.
Tuturor acestor persoane le vor fi oferite servicii de consiliere și orientare profesională pentru deprinderea de abilități personale relevante pentru piața muncii și oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii.
Tot în cadrul proiectului se va efectua corelarea și verificarea cunoștințelor teoretice acumulate de elevi cu activitatea practică aferentă specializării de asistent medical generalist și totodată dezvoltarea personală și a spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul postliceal sanitar, prin simularea proceselor și a activităților care au loc în întreprinderi reale, inclusiv a relațiilor acestora cu alte entități (crearea și funcționarea a două firme de exercițiu) și prin activități de dezvoltare personală (ateliere, seminarii etc.)
Nu în ultimul rând, se va crea un sistem de informare coordonată privind nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii la nivel regional, furnizarea de sesiuni de training specializate pentru elevi și părinți.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație si Competențe, Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoare proiect: 2.372.029,89 lei. Durata proiectului: 24 de luni.
Date de contact:
Andreea-Maria Ciobanu – Președinte Asociația Econyouth
Tel: 0722.425.725, e-mail: andreeaenea2005@yahoo.fr